Music Heritage of Bohemian Culture
   Sál Boženy Němcové

Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1

Na Marjánce

Bělohorská 35/262
169 00 Praha 6-Břevnov

Sál Boženy Němcové
Sál Boženy Němcové
Sál Boženy Němcové
Sál Boženy NěmcovéKalendář koncertů 2008

 

datum den od místo soubor
17.5.
24.5.
31.5.
sobota
sobota
sobota
17:15
17:00
17:15
Na Marjánce
sál B.Němcové
sál B.Němcové
Moritz Quartet
M.Nostitz Quartet
Moritz Quartet

datum den od místo soubor
7.6.
21.6.
24.6.
sobota
sobota
úterý
17:15
17:15
17:15
sál B.Němcové
sál B.Němcové
sál B.Němcové
Moritz Quartet
Moritz Quartet
Moritz Quartet

datum den od místo soubor
26.7.
sobota
17:15 sál B.Němcové Moritz Quartet

datum den od místo soubor
2.8.
9.8.
12.8.
16 .8.
19.8.
sobota
sobota
úterý
sobota
úterý
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
sál B.Němcové
sál B.Němcové
sál B.Němcové
sál B.Němcové
sál B.Němcové
Moritz Quartet
Moritz Quartet
Moritz Quartet
Moritz Quartet
Moritz Quartet

datum den od místo soubor
6.9.
13.9.
27.9.
sobota
sobota
sobota
17:15
17:15
18:00
Na Marjánce
Na Marjánce
Kostel CČSH Dejvice
Moritz Quartet
Moritz Quartet
Moritz Quartet


autor skladba
F. Schubert Kvartetní věta c - moll
J. Haydn Smyčcový kvartet d - moll op. 76, c. 2, Hoboken III:76
A. Dvořák Smyccový kvartet Es Dur op. 51, "Slovanský"   
Rezervace vstupenek